Tuzla Sanayici ve İş Adamları Derneği (TUZSİAD), yeni bir döneme liderlik etmek üzere güçlü bir yönetim kurulu ile yola çıkıyor. Uğur Akçadağ başkanlığında göreve başlayan yeni yönetim kurulu, Tuzla'da çeşitli sektörlerde hizmet veren sanayici ve iş adamlarını bir araya getirdi. Yeni yönetim kurulunda Fatih Çakır, Yahya Sağır, Sedat Türedi, Veysel Ertaş, Cemalettin Meral, Abdülmuttalip Örs, Savaş Karaoğlanoğlu, Selim Çelik, Kadir Uslu, Yusuf Tursun, Özcan Özer, Kürşat Özcan, Haktan Özmen ve Yunus Emre Kantoğlu yer almaktadır. Uğur Akçadağ başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, Tuzla ilçesini ve Türkiye ekonomisini katkıda bulunmaya, sanayicileri ve iş dünyasını bir araya getirmeyi hedefleyen bir vizyon ve misyonla hareket ediyor.
Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akçadağ
Tuzla ilçesinin ve Türkiye'nin ekonomisine değer katma hedefi ile, yerel sanayicileri ve iş dünyasını bir araya getirerek iş birliği ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlayan yeni bir dönemin kapısını aralıyor.
TUZSİAD, İstanbul'un en önemli sanayi bölgelerinden biri olan Tuzla ilçesinde faaliyet gösteren birçok iş insanını ve sanayiciyi bir araya getirerek, güçlü bir iş birliği ağı oluşturmayı ve bölgenin ekonomik potansiyelini artırmayı hedeflemektedir.
TUZSİAD'ın Amaçları: Tuzla ve Türkiye Ekonomisine Değer Katmak TUZSİAD'ın öncelikli amacı, Tuzla ilçesini ve Türkiye'nin ekonomisini güçlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda dernek, aşağıdaki hedeflere odaklanmaktadır:
Tuzla'ya Değer Katmak: TUZSİAD, Tuzla ilçesinin ekonomik potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için stratejik projeler geliştirecek ve hayata geçirecektir. Bu projeler, bölgeyi yatırım yapılabilir bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlamaktadır.
İstihdamı Artırmak: Dernek, Tuzla ilçesinde iş fırsatlarını artırmak için çalışacak ve gençlerin, iş arayanların, ve bölge sakinlerinin istihdam olanaklarına erişimini kolaylaştıracak programlar düzenleyecektir.
İnovasyona Öncülük Etmek: TUZSİAD, teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, bölgedeki işletmelerin rekabetçiliklerini artırmalarına yardımcı olacak inovasyon projelerini destekleyecektir. İnovasyonun, sürdürülebilir büyüme için temel bir unsur olduğuna
inanmaktadır.
Sosyal Sorumluluk Projeleri: Dernek, çevre dostu ve topluma fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projeleri yürüterek toplumsal duyarlılığını gösterecektir.
Vizyonumuz: Tuzla'yı Ulusal ve Uluslararası Ekonomik Bir Merkez Haline Getirmek TUZSİAD'ın vizyonu, Tuzla ilçesini sadece yerel değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde bir ekonomik merkez haline getirmektir. Bu vizyonu gerçekleştirmek için yeni yönetim kurulu, iş dünyası, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak şu alanlarda liderlik yapmayı amaçlıyor:
Sektörel Kümelenme ve İşbirliği: TUZSİAD, Tuzla ilçesindeki farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri bir araya getirerek sektörel kümelenmeleri destekleyecek ve işbirliği fırsatlarını teşvik edecektir.
Eğitim ve Yetenek Geliştirme: İşgücü yeteneklerini geliştirmek amacıyla eğitim programları düzenleyerek, Tuzla'daki insanların iş dünyasında daha iyi performans göstermelerini sağlamayı hedefliyoruz.
İnovasyon ve Teknoloji: TUZSİAD, yerel işletmelerin teknolojik yeniliklere ayak uydurmasına yardımcı olacak programlar ve kaynaklar sunarak inovasyonu teşvik edecek ve bölgedeki işletmeleri rekabetçi kılacaktır.
Sosyal Sorumluluk ve Çevre Duyarlılığı: Dernek, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar konusunda farkındalık yaratmayı ve projeler geliştirmeyi amaçlayarak Tuzla ilçesine ve toplumuna değer katacaktır.
Misyonumuz: Tuzla İlçesinin ve Ülkenin Ekonomisine Katkı Sağlamak TUZSİAD'ın misyonu, Tuzla ilçesinin ve Türkiye ekonomisinin gelişimine aktif olarak katkıda bulunmaktır. Yeni yönetim kurulu, bu misyonu gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışacak ve iş dünyasıyla işbirliği içinde hareket edecektir.
TUZSİAD'ın Başkanı Uğur Akçadağ, "Tuzla ilçesinin ve ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlama konusundaki taahhüdümüzü yineliyoruz. İş dünyası, sanayici ve iş insanları olarak, birlikte çalışarak Tuzla'yı daha parlak bir geleceğe taşıyacağımıza inanıyoruz" dedi.